AANMELDEN

De zorg van Nieuw Leven wordt gefinancierd via een beschikking vanuit de Jeugdwet.

Een beschikking WMO Beschermd wonen wordt verstrekt door het WMO loket in uw gemeente. Voor jongeren tot 18 jaar wordt een gezinshuisbeschikking verstrekt door een Gecertificeerde Instelling (GI), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of wijkteam in jouw regio.

Bovenop een WMO BW of een gezinshuis beschikking vragen wij altijd een beschikking vanuit de jeugdwet voor ambulante begeleiding op het ouderschap (opvoeding en hechting). Ook deze beschikking wordt verstrekt door een Gecertificeerde Instelling (GI), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of wijkteam in jouw regio.

Wij hebben een contract met West Brabant Oost. Dat gaat om de volgende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Kom je van buiten deze gemeenten dan wordt er uitgezocht of jouw gemeente deze plek kan financieren. 

Als moeder (in spe) kun je hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG/Wijkteam, de jeugdarts, huisarts of medisch specialist (gynaecoloog). Vervolgens kunnen zij jou aanmelden bij ons gezinshuis.

Heb je vragen mag je ons ook altijd bellen op 06-42121985 of mailen naar info@gezinshuis-nieuwleven.nl.  

MATCHING

Na aanmelding zullen wij samen met onze gedragswetenschapper beoordelen of de hulpvraag van moeder en/of verwijzer past bij de zorg die wij bieden. Om dit zo goed mogelijk te doen voor ons en moeder hebben we zorginhoudelijke informatie van moeder en haar kind nodig. Wij vragen informatie op over de moeder en haar kindje ten behoeve van een zorgvuldige matching. Hier zullen we bij aanmelding altijd naar vragen.

Wanneer op basis van de dan bekende informatie wordt ingeschat dat er sprake is van een match, plannen we een kennismakingsgesprek plannen met een rondleiding zodat ook moeder kan onderzoeken of ze het ziet zitten om in ons moeder-kind-huis te komen wonen. Tijdens dit gesprek bespreken we de aanmelding en kijken we ook nog samen met moeder of de begeleiding vanuit Nieuw Leven aansluit bij haar hulpvraag en/of die van de verwijzer.

KENNISMAKING EN PLAATSING

De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met de moeder en eventueel haar ouders en vader van het kindje, maar kan inhouden dat de moeder met haar kindje meerdere malen op bezoek komt in het moeder-kind-huis. Wanneer zowel de moeder als wij denken dat er sprake is van een goede match, volgt er een plaatsingsgesprek.

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met de moeder en diens betrokkenen, zoals ouder(s), de vader van het kindje, (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van de moeder beschreven en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

Ook zullen er afspraken gemaakt worden over contact met de vader van het kindje. Om hier te kunnen wonen vragen we aan alle 18+ moeders en VOG. Mocht de vader van het kindje intensief betrokken zijn en dus veel over de vloer komt willen we van hem ook een VOG.