Aanmelden

Aanmelden

Voor het wonen in een gezinshuis is een beschikking nodig. Een plek in Gezinshuis Nieuw Leven wordt vergoed vanuit de gemeente wanneer je woont in een van deze gemeenten:  Aalburg, Alphen Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Kom je van buiten deze gemeenten dan wordt er uitgezocht of jouw gemeente deze plek kan financieren. 

Jonge moeders (in spe) kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG/Wijkteam, de jeugdarts, huisarts of medisch specialist (gynaecoloog). Vervolgens kunnen zij zich aanmelden bij ons gezinshuis. Aanmelding kan ook gedaan worden door de CJG’er/Wijkteam, jeugdarts of (gezins-)voogd. Na aanmelding wordt een kennismaking ingepland. Het gezinshuis kan informatie opvragen over de jonge moeder en haar kindje ten behoeve van een zorgvuldige matching.

Matching

Gezinshuis Nieuw Leven vraagt advies over de match tussen de jonge moeder en de gezinsleden van het gezinshuis aan een onafhankelijke gedragswetenschapper die aan ons gezinshuis is gekoppeld. Wanneer op basis van de dan bekende informatie wordt ingeschat dat er sprake is van een match, wordt een kennismaking ingepland met de jonge moeder.

Kennismaking en plaatsing

De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met de jonge moeder en eventueel haar ouders en vader van het kindje, maar kan inhouden dat de jonge moeder met haar kindje meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis. Wanneer zowel de jonge moeder als het gezinshuis denkt dat er sprake is van een goede match, volgt er een plaatsingsgesprek.

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met de jonge moeder en diens betrokkenen, zoals ouder(s), de vader van het kindje, (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van de jonge moeder beschreven en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

Ook zullen er afspraken gemaakt worden over contact met de vader van het kindje.