Gezinshuis

een helpende start voor moeder en kind

In ons gezinshuis worden jonge (aanstaande) moeders met hun kindje  opgenomen in ons gezin.

Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van gezinshuis Nieuw Leven is dat jij een veilige plek hebt om te wonen. Van hieruit kan jij als moeder meer voor je kindje betekenen en samen met ons werken naar zelfstandig wonen. Hiervoor werken we aan het verbeteren van je zwangerschap en werken we toe naar de geboorte. We helpen je bij het verbeteren van de gezondheid en de ontwikkeling van je kindje en aan verbetering van jouw persoonlijke ontwikkeling. We zoeken samen naar mogelijkheden voor opleiding en werk.

Waar we aan werken

Hechting en ouderschap, jouw gezondheid en dat van je kindje, ontwikkeling van je kindje, levensloop-ontwikkeling van jou, veiligheid, financiën, communicatie, informele steun en netwerk en gebruik van (andere) hulpverleners.

Onze zorg wordt voornamelijk afgestemd op het aanbod van bestaande voorzieningen. Je leert je sociale netwerk beter te benutten of te verbreden.  Je wordt hiernaast aangemoedigd gebruik te maken van de bestaande algemene (zorg)voorzieningen, zoals het consultatiebureau.