Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp, dan kun je dat het beste als eerste met de betreffende hulpverlener of je persoonlijk begeleider bespreken. Je bekijkt dan samen hoe het beter kan. Kom je hier niet uit ga je met Francien in gesprek.  Wanneer je hier ook niet uit komt kun je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang of AKJ.

Vertrouwenspersoon

Wil je met iemand buiten het moeder kind huis praten over jouw klacht, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Die biedt ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief. 

Ben je jonger dan 18 dan: Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-brabant.nl. 

Ben je ouder dan 18: Kijk voor meer informatie op https://www.akj.nl/?d=ouders

Klachtenregeling

Stappen klacht

Hier de vier stappen zijn die je kunt zetten als je een klacht hebt. Bij stap 1, 2 en 3 kun je ondersteuning krijgen van de vertrouwenspersoon.

1: Gesprek met de hulpverlener

2. Gesprek met Francien

3. Je klacht voorleggen aan de externe klachtencommissie